Oktaspace aktiviteter

Oppgave 1 – Tell og besøk

  1. Hvor mange vannrette flater fins det på Oktaspace? Hvilke strategier brukte du for å telle?
  2. Finn en rute for å besøke alle de vannrette flatene uten å ta på en sekskant i modellen flere enn en gang. (Du kan legge en stein eller lignende på flatene de har besøkt, for å være sikker på at de ikke besøker samme flate flere ganger. )
  3. Alle gruppene skal vise rutene og forklare hvordan de tenkte for å lage seg ei rute.

Oppgave 2 – Geometri og former

  1. Gå rundt, klatre på, stå på toppen av, krype inn i, gå litt bort fra modellen og jakte på former i modellen. Hvordan vil du beskrive modellen (matematisk)?
  2. Hva slags former kan du finne i modellen? Hvis du kunne koble hjørnere med hyssing, kunne du lage… en kvadrat? en rombe? en trapes? en kube?
  3. Hva forestiller modellen som helhet?